Regulamin

  1. Oświadczam iż, zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Global Export w celu realizacji zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.).
  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie przez Global Export za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).